Välj en sida

Integritetspolicy

 

GDPR, en ny reglering inom EU för dataskydd gäller från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär att du har större möjligheter att bestämma hur dina personuppgifter ska hanteras.

Personuppgiftsansvar

Parent Teacher Association, Internationella Engelska Skolan Hässelby (PTA), organisationsnummer: 802494-9540 är personuppgiftsansvarig. Kontaktperson är PTAs styrelseordförande: Vani Handa.

Medlemskap

Endast föräldrar och vårdnadshavare med barn som går på Internationella Engelska Skolan Hässelby Strand (IESH) kan bli medlemmar i föräldraföreningen. Syftet med medlemskapet är att kunna vara med och påverka barnens tillvaro på skolan, ha en dialog med andra föräldrar och personal på skolan och delta i olika aktiviteter som PTA ordnar i samarbete med skolan. PTAs verksamhet finansieras med medlemsavgifter och även om det inte krävs medlemskap för att kunna ta del av PTAs aktiviteter, önskar vi att så många som möjligt blir betalande medlemmar.

Hantering av medlemsinformation

Föräldraföreningens styrelse behandlar personuppgifter i ett register som består av både betalande medlemmar och dig som valt att inte bli medlem men som får utskick med information om PTAs aktiviteter. Denna behandling är begränsad till sådana uppgifter och åtgärder som är nödvändiga för att tillhandahålla medlemskapet samt kunna kommunicera med medlemmarna och de övriga föräldrar och vårdnadshavare som finns med i registret. Vi har sparat nedan uppgifter på dig: Namn E-postadress Registreringsdatum av ett eventuellt medlemskap Info om vilken termin medlemsavgiften är betald Namn på det/de barn som du har i skolan och information om aktuell årskurs.

Hur länge vi behandlar personuppgifterna

Medlemskapet i PTA gäller ett år i taget. Om du väljer att inte förnya ditt medlemskap fortsätter vi behandla dina personuppgifter tills det yngsta barnet slutar på IESH och då rensas alla uppgifter bort. Uppgifter på dina äldre barn som går på IESH tas bort vartefter de slutar på skolan. Vill du att vi skall ta bort alla dina personuppgifter från vårt register tidigare meddelar du det till PTA på gdpr@ptahasselby.se och vi tar bort dina uppgifter direkt. Därefter kommer du inte få någon information alls om de aktiviteter som PTA arrangerar tillsammans med IESH och där skolans elever och föräldrar har en aktiv roll i förberedelserna och genomförandet.

Vilka får tillgång till din information (tredje part)

Vi registrerar dina uppgifter i ett excel dokument i PTAs Office 365 konto. Endast PTA Styrelsens ordförande och PTA kassör har tillgång till kontot. Vid behov kan även PTA Representanter för de olika årskurser efterfråga namnlistor på sin årskurs (både elever och föräldrar/vårdnadshavare) för att kunna administrera olika aktiviteter, främst insamlingsaktiviter. Den behörige kommer omedelbart radera filen när den använts för ändamålet. Inbjudan till dessa aktiviteter skickas via epost och då används en distributionsadress som lämnar alla mottagare i en bakomliggande epostlista anonyma för varandra. Dessa distributionsadresser delas ut enbart till PTA Representanter under det aktuella skolåret. För våra olika epostutskick använder vi MailChimp och för administration av våra olika distributionsadresser använder vi Loopia webhotell.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

Du som ingår i vårt register får utskick med olika typer av information om vår våra aktiviteter och medlemskap. De uppgifter vi sparar används i kommunikationen med dig.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar samt att få sina personuppgifter rättade och raderade.

Kontaktinformation:

Parent Teacher Association, Internationella Engelska Skolan Hässelby
E-post: info[at]ptahasselby.se *)

*) ersätt [at] med @